Stacja Dobieszyn


Prognozy pogody obejmują najbliższych 6 dni. Znajdują się tutaj również informacje na temat zanieczyszczenia powietrza smogiem, a także prawdopodobieństwa wystąpienia opadów. Powyższe dane pochodzą z odczytów własnej stacji meteorologicznej WH1080 , opartej o Raspberry, zamontowanej w miejscowości Dobieszyn.


Aktualna sytuacja pogodowa w Dobieszynie

(źródło: własna stacja meteorologiczna oparta o Raspberry i stację WH1080)


Prognoza pogody na najbliższe dni

(źródło: windy.com)


Sytuacja smogowa w Dobieszynie

(źródło: airly.org)


Meteorogram

(źródło: new.meteo.pl)

ICM 60h

Prawdopodobieństwo Opadów Deszczu

(źródło: antistorm.eu)


Lokalizacja stacji